Monitoring specialist CCN Acquisition Finance | Utrecht | Rabobank (2024)

Heb je een passie voor overnamefinancieringen en ben je bedreven in het verwerken en analyseren van data? Als Monitoringspecialist CCN Acquisition Finance bij Rabobank speel je een cruciale rol in het monitoren van risicoprofielen en het uitvoeren van verbeterprojecten. Je werkt in een omgeving met een hecht, informeel team. Geniet van flexibiliteit in werklocatie en een "work hard, play hard"-mentaliteit. Vol interesse om meer te weten? Ontdek alle details hieronder!

Heb jij interesse in overnamefinancieringen en vind je het leuk om je bezig te houden met het verwerken van data, het maken van analyses & rapportages, het uitvoeren van verbeterprojecten en het monitoren van het risicoprofiel van individuele Acquisition Finance klanten in een inhoudelijk uitdagende, dynamische omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jij & jouw functie
Als Monitoringspecialist CCN Acquisition Finance (“CAF”) verwerk je de tussentijdse cijfers, compliance certificaten en bancaire data van de CAF klanten van RabobankBedrijven in het monitoring systeem PIE (Portfolio Insight Engine). Daarnaast analyseer je maandelijks de bancaire data van de Leveraged Transactions (LT) klanten van Rabobank Bedrijven en stel je rapportages op ten behoeve van de beheersing van de LT RAS limieten en het risicoprofiel van de CAF portefeuille. Ook heb je een ondersteunende rol bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de CAF risk calls, die elk kwartaal plaatsvinden. Tenslotte ben je actief betrokken bij verbeterprojecten, ad-hoc analyses en onderzoeksvragen. De collega’s van CCN Acquisition Finance staan opgesteld voor de structurering van de financiering van buy-out/buy in transacties, bedrijfsovernames, groeikapitaal, herfinancieringen en uitkoop van minderheidsaandeelhouders. In deze transacties is altijd sprake van betrokkenheid van Private Equity in de eigendomsstructuur en wordt gewerkt binnen de kaders van het Leveraged Transactions beleid.

Boek resultaten

 • Je verwerkt tussentijdse cijfers van onze CAF klanten in het systeem PIE en analyseert de ontwikkelingen in de CAF portefeuille.
 • Jij zorgt samen met je collega monitoringspecialisten voor een kwalitatief goede analyse van de Leveraged Transactions data en -obligo ontwikkeling.
 • Samen met je collega monitoringspecialisten en de Credit Risk Manager CAF stel je de maand- en kwartaalrapportages op.
 • Je hebt een voorbereidende en ondersteunende rol in de CAF risk calls.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de Leveraged Transactions en CAF monitoring en bent actief betrokken bij de reguliere Risk Call besprekingen van CAF met verantwoordelijk management en andere stakeholders.
 • Je draagt verbeteringen aan voor werkwijzen en werkt samen met andere bankonderdelen aan projecten, ad-hoc analyses en onderzoeksvragen.
 • Je bent geïnteresseerd in de macro economische ontwikkelingen en analyseert wat de impact kan zijn op het risicoprofiel van de portefeuille.
 • Je wordt een expert als het gaat om Leveraged Transactions data en het gebruik van de Portfolio Insight Engine (PIE), Excel en Powerpoint.

Feiten & Cijfers

 • 36 uur per week
 • Monitoring van het Leveraged Transactions obligo (ca EUR 7 mrd) en individuele monitoring van ca 260 Acquisition Finance klanten.

De rol van monitoringspecialist CAF bestaat nu 3 jaar en is ontstaan als gevolg van het bedieningsmodel CAF dat in 2021 live is gegaan. Je bent actief voor de CAF klanten uit het CCN en GZ segment in heel Nederland. Als CAF monitoring specialist ben je financieel onderlegd en bedreven met het analyseren van data en cijfers. Het werk vergt enerzijds om secuur en analytisch en anderzijds ook om creatief en oplossingsgericht te werken. Je werkt deels repeterend en deels projectmatig. De (formele) standplaats is Utrecht, waarbij er veel vrijheid is om vanuit huis of vanuit één van de CCN regioteams te werken. Het CAF team kenmerkt zich door een “work hard, play hard”-mentaliteit, veel humor en hechte samenwerking. Met jou erbij als Monitoringspecialist CAF staat de teller van het CAF team op zo’n 25 collega’s waaronder:

Bob Doggen

“Wat ik leuk vind in de rol als CAF monitoringsspecialist is het doorgronden en analyseren van data om tot waardevolle inzichten te komen en maandelijks te rapporteren aan interne stakeholders. Daarnaast kan ik als monitoringsspecialist inhoudelijk bezig zijn met het monitoren van de CAF portefeuille ieder kwartaal. Hier kan ik mijn financiële en bancaire kennis toepassen in het verwerken van complexe financiële cijfers in onze monitoringapplicatie PIE. Diversiteit vind ik in mijn werk door, naast het bezig zijn met de repeterende werkzaamheden, ook veelal bezig te zijn met projectmatig/ad-hoc vraagstukken in relatie tot interne en externe actualiteiten. De teamsfeer ervaar ik als informeel en zeer collegiaal, waarin nauw wordt samengewerkt. Ondanks dat veel vanuit thuis wordt gewerkt heerst er een zeer hecht teamgevoel onder de monitoringsspecialisten.”

Thomas Bouwman

“In het voorjaar van 2021 ben ik gestart als monitoringsspecialist bij CAF. Destijds een volledig nieuw ingerichte rol, welke zich de afgelopen jaren sterk heeft aangepast aan de veranderende dynamiek en vereisten binnen CAF en Leveraged Transactions. Als monitoringspecialist heb ik daarbij een belangrijke rol in het analyseren van de performance en risico’s van individuele CAF klanten, maar ook op de portefeuille als geheel. De grote verscheidenheid aan klanten, sectoren en de complexiteit binnen overname financieringen spreken mij ontzettend aan. Het huidige vergrootglas op de CAF en Leveraged Transaction portefeuille zorgt er daarnaast voor dat wij als team een steeds grotere verantwoordelijkheid hebben op het gebied van ad-hoc analyses en management rapportages. Dit alles geeft veel afwisseling en dynamiek aan mijn gemiddelde werkweek. Het CAF monitoringsteam kenmerkt zich verder door intensieve maar informele samenwerking, veel ruimte voor eigen inbreng en geeft mij daarnaast ook de kans om aan tafel te zitten met een grote verscheidenheid aan stakeholders binnen de bank.”

Top 3 verantwoordelijkheden

 • Verwerken van de financiële cijfers van de CAF klanten in de monitoringsapplicatie PIE en het in beeld brengen van de het risicoprofiel van de CAF portefeuille.
 • Verwerken en analyseren van data van de gehele Leveraged Transaction portefeuille in relatie tot het Risk Appetite Statement en opstellen van rapportages voor onze interne stakeholders.
 • Je bent actief betrokken bij verbeterprojecten en ad-hoc analyses en bent betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de Risk Call besprekingen van CAF met verantwoordelijk management en andere stakeholders.

Jij & jouw talent

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding (Bedrijfs-)Economie, Bedrijfskunde;
 • 1-3 jaar werkervaring;
 • Affiniteit met data analyses en het vertalen hiervan in inzichten.
 • Goede vaardigheden op gebied van Excel en Powerpoint zijn een vereiste. Kennis van Power BI is een pré.
 • Je bent zelfsturend, werk accuraat en beschikt over veel executiekracht.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels;
 • Kennis van Leveraged Transactions en het financieringsproces is een pré;
 • Jouw overtuigingskracht, een gezonde dosis humor en jouw passie voor het vak.

Wil jij dit ook? 

De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional. 

Dit bieden wij jou

 • een bruto maandsalaris  tot € 5.300,48 (schaal8, indeling op basis van kennis en ervaring);
 • een 13de maand en vakantiegeld; 
 • een Employee Benefit Budget (10 % van je maandinkomen). Hoe jij dit budget inzet, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra vakantiedagen, een extra storting in je pensioen of zelfs het maandelijks laten uitbetalen van dit budget; 
 • een persoonlijk budget dat je kunt besteden aan activiteiten gericht op jouw ontwikkeling en loopbaan; 
 • een vergoeding van je woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer of de auto reist;
 • een goede pensioenregeling (zie CAO);

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Monitoringspecialist CCN CAF op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op .

Jij & het sollicitatieproces

 • Reageren op de vacature Monitoring specialist CCN Acquisition Finance kan tot 18 juli 2024
 • Bij inhoudelijke vragen over deze functie: Paul Notermans, Credit Risk Manager CAF via via de button "Solliciteer nu" op deze pagina. of 06 – 57 31 31 41.
 • Vragen over het werken bij Rabobank en de procedure? Neem voor meer info contact op met Daphny Gaal Recruiter, via via de button "Solliciteer nu" op deze pagina.
 • Gesprekken vinden op locatie plaats of via een videocall.
 • De antwoorden op veelgestelde vragen vind je op .
 • Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure.
 • We respecteren jouw privacy.

De Rabobank is een bank voor en door klanten. We zijn één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Ons doel is klanten helpen met het realiseren van hun ambities. Daarbij willen we een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld.

Monitoring specialist CCN Acquisition Finance | Utrecht | Rabobank (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 5846

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.